Elektryka cennik


Prace elektryczne, instalacyjne - cennik

Średnie ceny rynkowe dla wybranych prac. Stanowią jedynie funkcję informacyjną. Wycena ostateczna jest dokonywana po osobistym ustaleniu cen z klientem.

 • montaż gniazd elektrycznych, antenowych, telefonicznych, włączników - 12 zł/szt.
 • montaż lamp, kinkietów, halogenów bez przeróbek instalacji i puszek -   35 zł/szt.
 • skrzynka bezpiecznikowa wewnętrzna ( cena zależna od ilości modułów rozdzielni ) - od 150 zł/szt
 • przeniesienie istniejącego lub wykonanie nowego punktu oświetleniowego, gniazda elektrycznego - od 50 zł/szt.
 • ułożenie przewodów bez kucia - od 4 zł/mb
 • ułożenie przewodów z kuciem bruzd i szpachlowaniem - od 10 zł/mb
 • wykucie gniazda pod puszkę ( cegła ) - 15 zł/szt
 • wykucie gniazda pod puszkę ( beton ) - 35 zł/szt.
 • wykucie bruzdy w tynku  pod przewód elektryczny - 4 zł/mb
 • wykucie bruzdy w betonie lub cegle pod przewód elektryczny - 9 zł/mb
 • demontaż istniejącego osprzętu elektrycznego ( włączniki, gniazda ) - 5 zł/szt 
 • demontaż osprzętu oświetlenia ( lampy, kinkiety) - 10 zł/szt