Cennik informacje ogólne

Jesteśmy uczestnikiem Programu RZETELNA Firma

Cennik wybranych usług remontowych firmy Agarem . Warszawa i okolice


W załączonym cenniku ceny usług remontowych podane dla poszczególnych usług są cenami poglądowymi i nie stanowią oferty w prawnym tego słowa znaczeniu. Są to ceny uśrednione .

Warszawa i okolice -  to rejon w którym realizujemy zlecenia. Każdy projekt traktujemy indywidualnie, toteż ceny podane w cenniku mogą podlegać zmianom i negocjacjom w zależności od zakresu prac, wielkości frontu robót, stopnia trudności i innych warunków .
Wyceny ostatecznej dokonujemy na miejscu po zrobieniu przedmiarów i ocenie stanu technicznego obiektu.

Bezpłatnie oferujemy uproszczone kosztorysy ofertowe oraz wstępne zużycie i koszt materiałów.
Opracowujemy również szczegółowe kosztorysy.

Proponowane przez nas ceny są rzetelnie skalkulowane, nie tylko w oparciu o specyficzne warunki dla Warszawy i okolic ( np. koszty transportu, koszty wywozu odpadów poremontowych ) , ale również w oparciu o odpowiedni stosunek jakości usługi do ceny. Płacąc za nasze usługi macie Państwo gwarancję terminowo i fachowo wykonanej pracy.

Chcąc obniżyć cenę usługi proponujemy udział własny zleceniodawcy w wykonywaniu robót. Wyszczególniamy wtedy zadania, które nie mając nawet wiedzy fachowej można wykonać samodzielnie pod naszym nadzorem.

Drodzy klienci ! Nie musicie wybierać najdroższych usługodawców !

Jednak szukając cen najniższych zastanówcie się nad konsekwencjami takiego wyboru.


counterliczniki